Lipiec 15, 2018

2. #travel

Tyle wolnych dni. Tyle pięknych miejsc do zobaczenia. Tyle zabytków do poznania. Tak wiele historii do odkrycia. Każda nauka ma trochę inną definicję podróży. Zdarza się, że nawet naukowcy, teoretycznie zajmujący się tą samą dziedziną wiedzy, inaczej definiują różnorakie pojęcia. Przykładowo według antropologów podróż to praktyki opuszczenia jednego miejsca, aby udać się w inne miejsce. Jest ona punktem wyjścia do rozważań. Socjologowie uważają, że podróż można odbyć nawet się nie ruszając (np. podróż smakowa).